Programų bei mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Mokyklos mokymo forma – dieninė.

Moksleiviai tėvų prašymu gali būti mokomi pagal savarankiško mokymo organizavimo aprašą.

Moksleivių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003m. vasario 25d. įsakymu Nr.258 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.ISAK-1759)(Žin., 2007, Nr.95-3860).

Asmuo, pageidaujantis savarankiškai mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

    • prašymą su nuorodomis: kurios klasės ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai; kaip dažnai (kas trimestrą, kas pusmetį ar tik baigęs visą programą) pageidauja atsiskaityti; ar nori, kad mokytojai konsultuotų;
    • išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (laisvos formos pažymą), patvirtinantį ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Asmeniui leidžiama savarankiškai mokytis, sudarius su mokykla savarankiško mokymosi sutartį.


[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=“ caption=“ responsive_styling=’avia_responsive_table’]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=“]Privalomieji dalykai:[/av_cell][av_cell col_style=“]Pasirenkamieji dalykai:[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Dorinis ugdymas (etika)[/av_cell][av_cell col_style=“]Ekonomika[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Lietuvių kalba ir literatūra[/av_cell][av_cell col_style=“]Teisės pagrindai[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Anglų kalba (B2 kursas)[/av_cell][av_cell col_style=“]Rusų kalba[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Rusų kalba (B1 kursas) [/av_cell][av_cell col_style=“]Prancūzų kalba[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Vokiečių kalba (B1 kursas)[/av_cell][av_cell col_style=“]Vokiečių kalba[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Prancūzų kalba (B1 kursas)[/av_cell][av_cell col_style=“]Kūrybinis mąstymas ir raiška[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Matematika[/av_cell][av_cell col_style=“]Integruotas menų ir technologijų kursas[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Gamtamokslinis ugdymas[/av_cell][av_cell col_style=“]Braižyba[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Biologija[/av_cell][av_cell col_style=“]Architektūros įvadas[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Chemija[/av_cell][av_cell col_style=“]Psichologijos įvadas[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Fizika[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Socialinis ugdymas[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Istorija[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Geografija[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Meninis ir technologinis ugdymas[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Muzika[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Dailė[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Technologijos (taikomasis menas amatai ir dizainas)[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Kitos technologijų kryptys (odos menas)[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Kūno kultūra[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Bendroji kūno kultūra[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Pasirinkta sporto šaka[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Žmogaus sauga[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=“][av_cell col_style=“]Metinis projektas[/av_cell][av_cell col_style=“][/av_cell][/av_row]

Vidurinio ugdymo programos dalykų įgyvendinimui skiriamų valandų skaičių per savaitę rasite licėjaus ugdymo plane