Ugdymas

Pakopų išsilavinimas:

      • II-osios dalies pagrindinis (9-10 arba I-II gimn. klasės)
      • vidurinis (11-12 arba III-IV gimn. klasės)

  • klasėje vidutiniškai 9 moksleiviai
  • aukštų bei nestandartinių gebėjimų vaikų ir jaunuolių ugdymas, taikant individualias tradicines bei nestandartines programas ir diferencijuotą mokymą
  • konsultantų (mokytojų, aukštųjų mokyklų lektorių, praktinės veiklos asmenų) grupė, teikianti pagalbą:
   rengiantis brandos egzaminams
   renkantis profesiją (specialybę)
   taikant praktiškai teorines žinias
   rengiantis tarptautiniams ir respublikiniams projektams, dalyvaujant olimpiadose, konkursuose
  • logopedo pamokos, netaisyklingos laikysenos koregavimas

Laisvalaikio veikla

(iki 18 val.)

  Diskusijų klubas „Prie knygos ir arbatos“
  Dailiųjų odos darbų studija
  Keramikos studija
  Matematikų klubas
  Šokio ir judesio teatras
☆  Dramos studija
☆  Informatikų klubas
☆  Dailės studija
  Pianino ir dainavimo studija
☆  Gitaros studija
  Krepšinio klubas
☆  Plaukimas
  Šachmatų klubas
☆  Įdomioji chemija
  „Žodis – ne žvirblis“ (jaunųjų žurnalistų klubas)
☆  Kalbų studijos ir būreliai:  anglų, rusų, italų, vokiečių, ispanų, prancūzų, skandinavų kalbos

Licėjaus darbo laikas: 7.30 – 18 val.
Pamokų pradžia: 8.30 val.


Metinių projektų temos 2016-2017 m.m.
Programų bei mokymosi būdų pasirinkimo galimybės