Priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka ir sąlygos

Priimant mokinius į 9-12 klases būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba patikrinamos moksleivio žinios.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.


Reikalingi dokumentai:

   • Tėvų (įtėvių, globėjų) prašymas

Prašymo forma dėl priėmimo į VKIF licėjų „Forumas“ Microsoft Word )  ( PDF 

   • Vaiko gimimo liudijimas
   • Sveikatos pažyma
   • Fotonuotrauka