Informacija tėvams, moksleiviams ir mokytojams dėl ugdymo proceso visuotinio karantino sąlygomis

I-IV licėjaus klasių (9-12 kl.) moksleiviams šiuo metu numatytas nuotolinis darbas iki lapkričio 29 dienos. Primename, kad esant nestabiliai situacijai, jai blogėjant arba gerėjant, darbo ir mokymosi sąlygos gali būti koreguojamos. Apie tai pranešime atskirai. Esant neatidėliotinam konsultacijų reikalui, prašome kreiptis į to dalyko mokytoją arba klasės vadovą. Prašome sekti mūsų informaciją, bendrauti su mokytojais …

Skaityti toliau

Gerbiami moksleiviai ir tėveliai!

Maloniai primename, jog Rudens atostogos prasideda nuo 2020-10-26 ir baigiasi 2020-11-02 (imtinai). Antradienį (t.y. lapkričio 3 d.) į mokyklą grįžta ir kontaktiniu būdu dirba priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasių mokiniai. 5-12 klasių moksleiviai nuo lapkričio 3 d. iki 9 d. dirba nuotoliniu būdu. Jeigu Vilnius patektų į raudonąją zoną ir susirgusių Covid-19 skaičius augtų, …

Skaityti toliau

Informacija dėl naujų 2020 – 2021 mokslo metų mokymosi sutarčių.

Gerbiami tėveliai! 1. Su naujai atvykstančiais moksleiviais (jų tėveliais) sutartys yra pasirašomos individualia tvarka (šiuo metu sutartis jau galima pasirašyti). 2. Atsižvelgiant į tai, kad reikšmingų naujovių (taip pat ir finansinių) nei šiais, nei kitais mokslo metais nenumatyta, sutartys su esamais VKIF licėjaus „Forumas“ ir “Šaltinėlio” privačios mokyklos moksleiviais bus pratęstos automatiškai, pasibaigus mokslo metams …

Skaityti toliau

Informacija apie mokslo metų pabaigą

Mieli mokytojai, moksleiviai ir tėveliai! Kadangi aplinka dar nėra saugi, tai mokslo metus baigsime dirbdami nuotoliniu būdu: Priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigia gegužės 29d. Įvairios pagalbos konsultacinio pobūdžio pamokos, reikalui esant, gali vykti nuotoliniu būdu iki birželio 19d. (imtinai). Konsultacijų laiką būtina suderinti su mokytojais. “Šaltinėlio” 5-8 klasių ir licėjaus …

Skaityti toliau

Mieli moksleiviai ir tėveliai!

Kadangi karantinas Lietuvoje tęsiamas iki 2020.05.31 (imtinai) ir aplinka dar nėra pakankamai saugi, toliau dirbsime nuotoliniu būdu. Pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus naujiems Vyriausybės nurodymams, informuosime Jus dėl tolesnės ugdymo proceso tvarkos. Primename, jog mokslo metai tęsiasi iki 2020 m. birželio 1d. Po birželio 1d. dirbsime su abiturientais, konsultuosime moksleivius dėl iškilusių problemų. Taip pat iki …

Skaityti toliau

Mieli vaikai, gerbiami tėveliai, kolegos,

Šis laikas mums visiems yra savotiškas išbandymas. Jis pareikalaus kantrybės, susitelkimo, supratimo ir sveikos nuovokos. Taigi mintys apie abiejų mokyklų nuostatas ir mokymą(si).Turėkime galvoje, kad nuotolinis  mokymas(is) susideda iš kelių komponentų: – bendravimo virtualiais būdais (video pamokos naudojant įvairias platformas, pvz., MICROSOFT OFFICE 365, ZOOM, MOODLE, visos kitos nuotolinio susisiekimo priemonės, pvz.,Tamo dienynas, el.  paštas, …

Skaityti toliau

Karantinas

Mieli moksleiviai ir tėveliai! Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymu, karantiną tęsiame iki 2020 m. balandžio 13 dienos (imtinai). Susidarius aplinkybėms skelbsime papildomą informaciją. Šiuo metu su mokytojais kviečiame bendrauti nuotoliniu būdu (per el. dienyną, mobiliuoju ryšiu ir t.t.)

Skaityti toliau