Apie mus

Istorija

„Forumo“ idėja kilo iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo, „Forumo“ steigėjo, ilgametės pedagoginės veiklos patirties (Fondas 1993m. įsteigė ir „Šaltinėlio“ mokyklą). Prieš daugiau nei dvidešimt metų Fondo nariai ėmėsi stėbėti įvairių šalių švietimo sistemas. Be abejonės, jos prašyte prašėsi palyginimų ir tam tikrų išvadų. Tolydžio aiškėjo, kad egzistuoja didelė asmenybės, kaip tokios, ugdymo problema: per daug dėmesio „bendram klasės lygiui“, įvairiems reitingams, taškų ir balų kiekiui, tačiau per mažai asmeniui, kuris atradęs sau tinkamiausią veiklą, galėtų nuveikti daugiau nei vadovaudamasis vien bendraisiais reikalavimais.

Taigi „Forumas“ tęsia „Šaltinėlio“ privačios mokyklos darbą, orientuotą į šiuolaikinį jauną žmogų, remdamasis moderniomis programomis, aktualiomis disciplinomis, mokytojų profesionalumu. Kitaip tariant, subrandintos ir visuomenės pripažintos idėjos leido funkcionuoti naujai švietimo struktūrai, užimsiančiai iki šiol buvusią tuščią nišą ir prisidėsiančiai prie reformuojamos švietimo sistemos.

Licėjus „Forumas“ įsikūręs Vilniuje, Jasinskio g. 16 ir 16G. Šiuo metu (nuo 2015 metų rugsėjo 1-os dienos) yra keturios licėjaus klasės (9-12), taip pat viena priešlicėjinė (8) klasė.

Misija

Ugdyti šiuolaikišką, visapusiškai išsilavinusį, save suvokiantį nacionalinėje aplinkoje ir globaliame pasaulyje asmenį, suprantantį savo galimybes, gebantį komunikuoti įvairiais lygmenimis, save identifikuojantį kaip aktyvų patriotišką pilietį.

Vizija

Licėjus „Forumas“ – demokratiška, atvira švietimo įstaiga, siekianti ugdyti darbščią, gerai save suvokiančią aplinkoje asmenybę, gebančią rinkti sau tinkamiausią veiklą, pasinaudoti Licėjaus teikiama intelektine, mokslo pažangos, žmogiškų išteklių, bendradarbiavimo bei materialine baze.

Maloniai kviečiame bendradarbiauti.