Informacija apie mokslo metų pabaigą

Mieli mokytojai, moksleiviai ir tėveliai!

Kadangi aplinka dar nėra saugi, tai mokslo metus baigsime dirbdami nuotoliniu būdu:

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigia gegužės 29d.
  Įvairios pagalbos konsultacinio pobūdžio pamokos, reikalui esant, gali vykti nuotoliniu būdu iki birželio 19d. (imtinai). Konsultacijų laiką būtina suderinti su mokytojais.
 2. “Šaltinėlio” 5-8 klasių ir licėjaus “Forumas” I-III (9-11) klasių moksleiviai mokslo metus baigia birželio 5d. Moksleiviai privalo atsiskaityti už metinius projektus, kuriuos įvertins darbo vadovas. Įvairios pagalbos konsultacinės pamokos (taip pat ir metinių projektų pristatymas), mokytojui nusprendus ir moksleiviams pageidaujant, gali vykti nuotoliniu būdu iki birželio 19d. (imtinai).
 3. Moksleiviams, nespėjusiems įveikti programos ir atsiskaityti iki birželio 19d., bus skirti vasaros darbai ir būtinos atsiskaitymo datos iki 2020 m. rugpjūčio 27d. (atsiskaitymo laiką derinti su dalyko mokytoju).
 4. Abiturientų konsultacijos ir metinių projektų pristatymas vyksta nuotoliniu būdu. Išimties tvarka kontaktines konsultacijas organizuoti abiturientams galima, tik suderinus laiką su dalyko mokytojais, griežtai visiems laikantis vyriausybės nurodytos saugumo tvarkos ir mokytojams sutikus (kviečiant į konsultacijas moksleivius individualiai arba ne didesnėmis kaip 4 asmenų grupėmis, pasirenkant vieną didesnę auditoriją).
 5. Vadovėlių grąžinimo laikas – 2020 m. birželio 8-19 dienos. Pradinių klasių ir priešmokyklinių grupių mokytojai bei 5-12 klasių vadovai suderina laiką ir grąžinimo tvarką su bibliotekos vadove ir paskelbia moksleiviams bei tėveliams. Kviečiame griežtai laikytis paskelbtos tvarkos, būti supratingiems ir nevėluoti. Išimtis abiturientams: vadovėlius būtina grąžinti, pasibaigus brandos egzaminų sesijai.
 6. Moksleiviams, atsiskaičiusiems ir pabaigusiems mokslo metus bei grąžinusiems vadovėlius, įteiksime šiuos išsilavinimo dokumentus:
  6.1 ketvirtokams (pradinio išsilavinimo pažymėjimus);
  6.2 aštuntokams (pagrindinio ugdymo programos I-osios dalies pažymėjimus);
  6.3 dešimtokams (II licėjaus klasė) (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus);
  6.4 abiturientams (brandos atestatus).

Apie išsilavinimo dokumentų įteikimo laiką ir tvarką informuosime vėliau, po birželio 1d. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.