Mieli vaikai, gerbiami tėveliai, kolegos,

Šis laikas mums visiems yra savotiškas išbandymas. Jis pareikalaus kantrybės, susitelkimo, supratimo ir sveikos nuovokos.
Taigi mintys apie abiejų mokyklų nuostatas ir mokymą(si).
Turėkime galvoje, kad nuotolinis  mokymas(is) susideda iš kelių komponentų:

– bendravimo virtualiais būdais (video pamokos naudojant įvairias platformas, pvz., MICROSOFT OFFICE 365, ZOOM, MOODLE, visos kitos nuotolinio susisiekimo priemonės, pvz.,Tamo dienynas, el.  paštas, telefonas, Messenger, Skype’as, Viber’is ir kt.;
– savarankiško darbo (labai svarbaus nuotolinio mokymo komponentų) + kuo įvairesnių konsultacijų, ypač  individualių, nesvarbu, kad nuotolinių;
– didesnio tėvelių dėmesio vaikams, taip pat aktyvesnio bendravimo su mokytojais pasitikslinant gaunamą informaciją, ypač iš mažųjų mūsų kolegų – vaikų (tai labai svarbu ugdant vaiko savarankiško darbo įgūdžius, padedant jam suvokti, kokia naudinga yra savarankiška veikla – juk didžiausi pasiekimai ir yra individualios veiklos rezultatas).

Kviečiame pamąstyti apie tai, kad nuotolinis mokymas(is) yra visai skirtingas darbo būdas, jo nereikėtų lyginti ar prilyginti gyvajam kontaktiniam. Vaizdo pamokos negalės vykti pagal gyvo kontakto turėtą tvarkaraštį – tokių vaizdo konferencijų bus maždaug dvigubai mažiau ; be abejo, jas visi drauge kompensuosime kitais minėtais būdais. Galimas daiktas, kad vienu atveju atsiras kokių spragų, tačiau gera žinia yra ta, jog mūsų savarankiško darbo įgūdžiai ir atsakomybė tikrai  praturtintų mūsų žinių bagažą, nekalbant jau apie asmens tobulėjimą.
Todėl skaitykime knygas, pačias įvairiausias (dabar tam idealus laikas), susitelkime į metinius projektus, domėkimės viskuo, tarkimės su mokytojais ir draugais, diskutuokime, tyrinėkime, netinginiaukime – tada ir laimėsime.

Būkime sveiki ir išmintingi.

Z. Martinėlienė
R. Martinėlis