Susitikimas su mokytojais

Gerbiami tėveliai ir mokytojai!

 

Ugdymo proceso ir mokymosi pasiekimų aptarti su mokytojais kviečiame 2016 m. vasario mėnesį. Dirbsime klasėse tokia tvarka(susitikimai pastato, esančio J. Jasinskio g. 16G, klasėse):

  • 2016 m. vasario 10 (trečiadienį) su 8 – 12 klasių mokinių tėvais nuo 16:00 iki 20:00 val.