Žvilgsnis į „Šaltinėlio“ privačią mokyklą ir VKIF Licėjų „Forumą“

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 1993 m. įsteigė „Šaltinėlio“ privačią mokyklą. Tai laikai, kai jau buvo „leista“ kurti privačias struktūras, taigi ir mokyklas.
Nuo pat pradžių „Šaltinėlio“ mokykla turėjo ir parengtą tvirtą koncepciją, ir susikurtą ateities viziją. Mat daugelis Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo narių buvo ne naujokai švietimo srityje, ne vienerius metus dirbę mokykloje ir gerai suvokę, kokie veiksniai galėtų būti naudingi plečiant mokyklų įvairovę ir tobulinant jų veiklą.

Taigi įstatuose yra nurodytas klasės mokinių skaičius – 12 – 14 vaikų. Šio principo laikomasi dabar, kai mokykla jau seniai išaugusi „pradinukės“ rūbą, yra išleidusi 20 ketvirtokų ir 9 abiturientų laidas.

Svarbiausiu mokyklos pasiekimų kriterijumi ir funkcija laikoma konkretaus moksleivio nuolatinė pažanga, atsižvelgiant į bendruosius ir specifinius vaiko gebėjimus bei pomėgius.

Toks moksleivių skaičius klasėse (12 – 14) yra labai svarbus veiksnys ir savotiškas darbo atspirties taškas, nes tada galimi:

 • nuolatinis mokytojo bendravimas ir bendradarbiavimas su moksleiviais klasėje, pagalba jiems;
 • diferencijuotas ir individualus darbas;
 • draugiškos ir tolerantiškos atmosferos kūrimas;
 • dėmesys vaiko specifiniams gebėjimams, skiriamų užduočių pagrįstumo analizė.

 

Visus šiuos 23 – ejus metus buvo vykdomos, puoselėjamos ir tokios programos:

 • Gabių ir talentingų vaikų paieška ir ugdymas (skiriamos stipendijos);
 • Programos „Esu kitoks“ vykdymas bei tobulinimas (kitoks darbas su vaikais (jaunuoliais), kai nepasiteisina standartinis ugdymas, o asmens gebėjimai pasireiškia būtent nestandartiniu būdu);
 • Neformalusis ugdymas (siūlomas platus įvairios veiklos spektras);
 • Informacijos atranka, analizė.

 

Visus šiuos metus VKIF ir „Šaltinėlio“ mokykla bendravo ir bendradarbiavo su kitų Europos šalių (Vokietijos, Suomijos, Čekijos, Estijos, Belgijos) mokyklomis bei kitomis edukologijos struktūromis. Taigi buvo galimybė lyginti atskirų šalių švietimo sistemas, vieniems iš kitų mokytis, dalytis patirtimi, o tai reiškia – tobulėti.

Kai „Šaltinėlio“ mokykla buvo įsteigta (1993 m.), tuometinei jos veiklai šis pavadinimas kone idealiai tiko. Šiandien mokykla skaičiuoja trečią dešimtį ir yra išauginusi nemažai puikaus jaunimo, įgijusi patirties įvairiose srityse, tačiau šalia sentimentų „Šaltinėliui“ pasigirsta ir kitokio mokyklos pavadinimo šalininkų. Juo labiau, kad Vaikų kūrybinis iniciatyvos fondas ir pats „Šaltinėlis“ šalia jau įtvirtintų darbo būdų (principų) subrandino nemažai naujų idėjų. Taigi nuo 2015 m. rugsėjo savo darbą pradėjo VKIF Licėjus „Forumas“. Į Licėjų kviečiami 9 – 12 klasių moksleiviai.

Be abejo, „Šaltinėlio“ geroji patirtis ir pozityvios idėjos bus pakartotos ir „Forume“, tačiau, kaip jau minėta, atsiranda daug naujos ir originalios veiklos, paremtos tiek tautinės mokyklos, tiek kitų šalių švietimo sistemų gerąja patirtimi. Todėl pažymima „Šaltinėlio“ mokyklos ir Licėjaus „Forumas“ nepertraukiamumo galimybė ir su tuo susijęs asmens ugdymo vientisumas.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo mokymo (mokyklų) bazė nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. išdėstoma šia tvarka:
VKIF mokykla „Šaltinėlis“:

 • Priešmokyklinio ugdymo grupės;
 • 1 – 4 klasės;
 • 5 – 8 klasės.

 

VKIF Licėjus „Forumas“:

 • I – II licėjaus klasės (9 – 10);
 • III – IV licėjaus klasės (11 – 12).

 

Licėjuje siūlomos sąlygos kiekvieno darbštaus, originaliai mąstančio jaunuolio darbui ir veiklai, todėl kviečiami moksleiviai, reiklūs sau, siekiantys ne tik įveikti įprastus bendrojo lavinimo standartus, bet ir susipažinti su gautų žinių taikomąja verte, kitaip tariant, teorijos ir praktinės veiklos derinimo galimybe bei praktine jos raiška, tarpdisciplininių studijų perspektyva.

Taigi šalia „Šaltinėlyje“ puoselėjamų vertybių komponuojamos kitos privalomos ir papildomos programos, priklausomai nuo moksleivio amžiaus:

 • Mąstymo ir apibendrinimo metodikos;
 • Bendravio menas. Individo saviraiška;
 • Teisės pradmenys;
 • Literatūra. Kalba. Filosofija;
 • Pagalba pasirenkant profesiją;
 • Psichologija;
 • Užsienio kalbų įvairovė;
 • Praktinė projektinė veikla;
 • Kompiuterinė grafika;
 • Individualūs tvarkaraščiai;
 • Ekonomika ir verslo įvadas.