2015 – 2016 mokslo metų mokomųjų dalykų projektų temos

Gerbiami mokiniai!

Skelbiame 2015 – 2016 mokslo metų mokomųjų dalykų projektų temas ir tvarką. Prašytume perskaityti, susipažinti, pasirinkti metų projekto temą ir informuoti klasės vadovą bei pasirinktos temos dalyko mokytoją. Su darbo eiga Jus supažindins darbo vadovai (t.y. mokytojai).

Jums siūlomos temos skelbiamos žemiau.

Dailė (mok. A. Bačinskas)

Vokiečių k. (B. Veličkaitė)

Technologijos (mok. R. Andriulaitytė)

Rusų k. (mok. A. Vincel)

Prancūzų k. (mok. R. Kalesinskienė)

Muzika (mok. J. Praniauskienė)

Matematika (mok. R. Valčeckas)

Matematika (mok. L. Šalnaitė)

Lietuvių k. (mok. V. Platūkienė)

Lietuvių k. (mok .R. Kontautienė)

Istorija (mok. A. Janavičienė)

Geografija (mok. O. Titova)

Gamta ir žmogus (mok. R. Kaušienė)

Fizika (mok. V. Stasiulionis)

Ekonomika (mok. O. Titova)

Chemija (mok. R. Kaušienė)

Biologija (mok. D. Karlienė)

Anglų k. (mok. E. Petronienė)

Anglų k. (mok. V. Stasiulionis)

Informacinės technologijos

Taikomieji menai (mok. S. Jurkynienė)

Kūno kultūra (mok. G. Junevičius)